Hoe schrijf je overtuigende teksten en kun je mensen verleiden tot de acties die jij graag ziet? Er zijn een aantal handige modellen die je hiervoor kunt gebruiken. Dit is handig op je website, maar ook je social media en advertenties. Ik zal er hieronder een aantal kort met je bespreken.

AIDA-model

AIDA is een van de oudste modellen, al van 1925. Het geeft een volgorde aan waarin een klant tot aankoop over zou gaan:

Attention / aandacht wordt getrokken door je aanbod
Interest / aanbod pakt de interesse van lezer
Desire / aanbod raakt een verlangen van lezer
Action / de lezer gaat tot actie over en koopt je aanbod

Het zijn geen vaststaande fases die altijd precies in die volgorde plaatsvinden, maar het is handig te kunnen onderscheiden welke aspecten meespelen. Zeker als je andere modellen en formules ernaast legt.

Tegenwoordig wordt AIDA ook wel uitgebreid met een S en/of C. De S staat dan voor statisfaction en de C voor conviction. De S gaat over terugkerende klanten. Dat je pas opnieuw iets koopt als je tevreden was over je eerste aankoop. Daarnaast moet de gecreëerde interesse leiden tot een overtuiging alvorens tot actie over te gaan.

TIPS-model

Een variant op AIDA is het TIPS model, ontwikkeld door Andy Maslen en beschreven in het boek Persuasive Copywriting. Deze formule kan vooral handig zijn voor landingspagina’s. Een landingspagina is een pagina waar je je bezoeker heen stuurt met een specifiek aanbod. TIPS staat voor de volgende vier aspecten / fases:

Tempt / verleiden – je wilt niet alleen de aandacht grijpen, maar je bezoeker ook verleiden daadwerkelijk je tekst te gaan lezen. Hiervoor zijn handig: een duidelijk aansprekend beeld en sterke titel. Houdt daarbij de pijnpunten/behoefte van jouw lezer en de belofte van jouw aanbod in je achterhoofd.

Influence / beïnvloeden – in deze stap zorg je voor geloofwaardigheid en vertrouwen. Verschillende aspecten dragen hieraan bij: jouw kennis en autoriteit, herkenning in jouw eigen verhaal, testimonials / wat vinden anderen? Storytelling een goede manier je boodschap over te brengen.

Persuade / overtuigen – wat is de waarde van jouw product of dienst? Welke voordelen ervaren mensen? Welke resultaten kunnen ze verwachten? Creëer overzicht hierin met bulletpoints. Ook testimonials kunnen in dit stadium bijdragen. Mensen zoeken veiligheid en geruststelling dat ze bij jou in goede handen zijn.

Sell / verkopen – je zet je bezoeker aan tot actie. Een samenvatting van bovenstaande, neem laatste bezwaren weg en benoem duidelijk wat de volgende stap van actie is.

Het belangrijkste bij alle punten is vanuit de emotie van je lezer te schrijven. Waar heeft deze behoefte aan? Wat is voor je bezoeker interessant om te lezen? Dat laatste kan anders zijn dan wat jij interessant vindt om te vertellen!

Het model komt ‘verkoperig’ over, met name door de gekozen woorden van TIPS. Als je er doorheen kijkt, kun je wel aspecten eruit halen die je mee kunt nemen in de opbouw van je teksten. Verkopen = helpen. Jouw product dienst / helpt mensen vooruit in hun pijnpunt of behoefte. Door dat je focus te laten zijn in je teksten, creëer je een sfeer waar je mensen mee aan kunt spreken.

4 P’s

Een wat minder bekende aanpak, die tegelijkertijd eenvoudig en snel toepasbaar is: de 4 P’s. Het zijn andere P’s dan in je marketingmix ????.

Promise – belofte
In welke behoefte voorziet je aanbod?

Picture – plaatje
Hoe ziet dit eruit? Hoe werkt je product of hoe verloopt je dienst? Vertaal dat plaatje dat jouw belofte ondersteunt.

Proof – bewijs
Hoe vaak maken mensen gebruik van je aanbod, wat zijn hun ervaringen?

Push – duwtje in de rug
Tot slot nog een goede call to action om mensen te motiveren in te gaan op jouw aanbod.

REAN®-model

Ook dit model gaat over het proces van oriëntatie tot aankoop. Je kunt inmiddels overlap gaan ontdekken met AIDA en TIPS. Nieuw aan REAN is de laatste stap, nurture, hoe ga je om met bestaande klanten? Hieronder de stappen!

Reach: bereiken van doelgroep, vergroten van merkbekendheid. Het gaat hierbij om het onder de aandacht brengen van nieuwe producten of diensten. Niet meteen om ze te verkopen, maar vooral om het gevoel hierbij over te brengen.

Engage: enthousiasmeren en inspireren van de doelgroep voor jouw merk. In deze fase deel je berichten waarmee je merk echt gaat leven met o.a. interessante blogartikelen en je social media.

Activate: activeren van je doelgroep, motiveren tot de gewenste actie. Welke actie wil je van je bezoeker? Inschrijven voor een nieuwsbrief, downloaden van een whitepaper of de aankoop van een product? Maak het interessant.

Nurture: verzorgen van bestaande fans en afnemers. loyaliteit aan je merk. Een klant die eenmaal iets bij je afgenomen heeft, zal vaak sneller nog wat met je willen dan nieuwe klanten. Houd het contact warm en biedt extra’s met bijzondere tips of speciale korting.

3H-model

Ook Google heeft een model bedacht: het 3H model. De woorden spreken iets minder voor zich dan bij de andere modellen: Hero, Hub en Hygiëne.

Hero content deel je maar heel af en toe. Deze berichten zijn zo geweldig en zo leuk, dat iedereen ze moet zien. Ze zorgen ervoor dat mensen kennis maken met jouw merk, je producten/diensten.

Hub content zorgt er vervolgens voor dat mensen zich verbonden voelen met je merk en je gaan volgen. Dit kan bijvoorbeeld met een wekelijkse blog waarin je mensen laat kennis maken met je organisatie.

Hygiëne content komt het meest terug in je planning, kan zelfs dagelijks zijn. Hiermee inspireer je mensen, geef je tips, tutorials ed. Je geeft antwoord op vragen die vaak gesteld worden via Google.

Wanneer je grote events hebt, lanceringen, cursussen ed. kun je met dit model je content hiervoor plannen. In een hero bericht creëer je een wauw-factor en trek je de aandacht. Met hub berichten laat je zien hoe jouw organisatie werkt en hoe dat event vorm krijgt. Met hygiëne berichten informeer en prikkel je mensen om zich aan jouw merk te verbinden en enthousiast te worden over je aanbod.

Herken jij deze drie typen berichten in jouw content?

Spelen met de modellen

Dit zijn vijf bekende modellen die je kunnen helpen bij het opstellen van je teksten. Er zit overlap in, vaak net een andere insteek. Al volg je de modellen niet, inzicht in wat deze formules beogen helpt waar rekening mee te houden tijdens het schrijven. Per type tekst, doel van de tekst of doelgroep, is wellicht een ander model je meer behulpzaam. Hopelijk helpt het je aan wat richting en structuur!

Tip: denk je nu, oh wat handig? Sla dan de link van deze blog op in je favorieten of bladwijzers. Dan kun je hem gemakkelijk weer terugvinden!